Topografie van Talent

Zet jezelf op de kaart!

We gaan op expeditie naar de Bergen van Werk met de hoge pieken op het Toppunt van Frustratie. Aan de voet van de berg laden we onze rugzak vol met verwachtingen in Stress: de stad die nooit slaapt. In de drukke haven stappen we in een bootje en laten ons meevoeren op de Ideeënstroom tot de Bronnen van onze Inspiratie. We staan stil en vragen ons af: Waar doe ik het allemaal voor? Waar wil ik nu eigenlijk ècht voor gaan?

Wandelend langs het Luchtkasteel bereiken we de andere kant van de berg. Tegen de helling glooien Akkers van Potentieel. Wat staat daar in bloei? Hoe kom je daar? Door het Woud van Weerstand? Kies je het Hazenpad? Of liever langs de Stoom van Adrenaline dwars door onbekend gebied?

Ken je het verlangen om je te ontwikkelen en verbeteren? Welk verschil kun jij maken? Wie ben je en wie zou je willen zijn? Waar bevind je je nu en waar wil je naar toe? Laten we ons een oriënteren op de topografie van ons talent.

Topografie gaat over plaatsbepaling. Als je werkelijk iets wilt bereiken sta je voor de taak je te oriënteren ten opzichte van dit doel: nieuwe perspectieven ontdekken en vervolgens positie innemen. Oriëntatie op onze professionele identiteit, bijbehorende overtuigingen en denkbeelden over onszelf en onze omgeving, is essentieel voor het maken van passende keuzes. Hoe meer je in contact staat met wat je werkelijk als zinvol ervaart, hoe groter de kans dat je daadwerkelijk bereikt waar je voor gaat. Met energie, aandacht en daadkracht als gevolg. En dat is precies wat je als professional nodig hebt: slagkracht!                                                                                          

Talent gaat over ieders potentiële vermogen, ook wel psychologisch kapitaal genoemd, om de eigen idealen tot uitdrukking te brengen. Het raakt aan wat je belangrijk vindt, wat jou energie en richting geeft. Wanneer je het contact met je talenten - en daarmee met jouw energie, inspiratie en motivatie- even kwijt zijn bent of nieuwe perspectieven wilt ontdekken, is het tijd om even stil te staan en je af te vragen waar je nu staat, hoe je daar gekomen bent en welke richting je op wilt.  In het traject ‘Topografie van Talent’ brengen we ieders verhaal in kaart.

Lees meer: Topografie van Talent

   

Aandacht voor geluk!

Werken in een organisaties waar te weinig aandacht is voor medewerkers is op de duur funest voor mensen. Mensen en werkgevers zouden dit elkaar niet moeten aandoen! Het heeft invloed op de organisatie als geheel maar ook op het fysieke gestel van werknemers, relaties onderling en het zelfbeeld van mensen. Het is een uitputtingsslag waar niemand blij van wordt. Aandacht voor geluk is dus enorm belangrijk om betekenisvol te kunnen werken en een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. 

IMG_1755

Aandacht voor geluk

Morel zegt: Geluk is verwant aan tevredenheid, maar omvat een diepere ervaring. Volgens Csikszentmilhalyi, flow-theoreticus, ontstaat tevredenheid wanneer we een weinig uitdagende taak goed kunnen volbrengen. Geluk daarentegen ontstaat wanneer we erin slagen een zeer uitdagende taak te volbrengen die het uiterste van onze vaardigheden vraagt.  Geluk impliceert ontwikkeling van vaardigheden, groei. Tevredenheid veronderstelt geen groei, is meer statisch.

Lees meer: Aandacht voor geluk!